Klonen

Geen werk verloren

Als extra service bieden wij het ‘klonen’ aan. Dit is een methode ontwikkeld om een één op één kopie te krijgen van uw server gegevens. Tijdens de back-up van gegevens staan er op een Windows server vaak nog allerlei bestanden en services open. Van deze bestanden en services kan dan ook geen back-up worden gemaakt. Doordat het kloonprogramma start vanaf een eigen cd-rom, draaien deze bestanden en services van Windows niet.

Hierdoor is het mogelijk om een back-up te maken van het besturingssysteem en in geval van nood snel te kunnen terugzetten. Voor het terugzetten van een normale back-up heeft u nog altijd een werkende server nodig, waarbij het back-up programma een restore actie moet uitvoeren. Kortom bij een zware storing verliest u geen tijd om het gehele besturingssysteem opnieuw in te richten.

Quick Data One test elke keer als er een kloon gemaakt is van uw server op een hier aanwezige server. Dit om er zeker van te zijn dat in geval van calamiteiten de kloon ook echt werkt.

Ook kunnen eventuele aanwezige backup medium’s worden getest mits de daarvoor benodigde apparatuur bij ons aanwezig is. Is dit niet het geval dan kunnen wij in overleg met u overgaan tot aanschaf van de benodigde hardware om ook de backup medium’s te kunnen uittesten op betrouwbaarheid.