Onderhoud

Voorkomen van storingen

Onderhoud is noodzakelijk ter voorkomen van storingen. Om na de installatie van uw apparatuur en software het geheel goed te kunnen laten werken, is op regelmatige basis onderhoud nodig. Om in deze behoefte te voorzien heeft Quick Data One een service ontwikkeld waardoor wij u dit werk uit handen kunnen nemen.

Om werkstations en server zolang mogelijk werkbaar te houden voeren wij preventief onderhoud uit op locatie. Dit betekent concreet dat ter voorkoming van storingen, er iemand fysiek langskomt om de werkstations en server van binnen schoon te maken. Dit onderhoud vindt ongeveer één keer per jaar plaats, in overleg,  op een moment dat het u het beste uitkomt.

Het gebruik van het besturingssysteem Windows vergt veel onderhoud. Denk alleen al aan de maandelijkse update’s die door Microsoft worden uitgebracht en vaak een herstart eisen van server en/of werkstation.

Voor werkstations kunnen deze services gewoon tijdens kantooruren worden uitgevoerd, maar als het nodig is ook buiten de kantooruren. Vooral servers kunnen tijdens kantooruren niet geherstart worden, omdat er dan niet gewerkt kan worden met de automatisering. Speciaal hiervoor komen wij dan buiten de kantooruren, om het benodigde onderhoud uit te voeren.